« Σταυρός φαρμακείου LED 80 cm Ρολόι € 800,00

Σταυρός φαρμακείου LED 80 εκ. χρώμα πλαισίου φυσικό αλουμίνιο, ένδειξη ημερομηνίας.

Σταυρός φαρμακείου LED 80 εκ. χρώμα πλαισίου φυσικό αλουμίνιο, ένδειξη ημερομηνίας.

Σταυρός φαρμακείου LED 80 εκ. χρώμα πλαισίου φυσικό αλουμίνιο, ένδειξη ημερομηνίας.