Οδηγίες χειρισμού σταυρών φαρμακείων led

Οδηγίες χειρισμού σταυρών φαρμακείων led.

Ρυθμίσεις σταυρών φαρμακείου led.


     Ο σταυρός περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο, όπου μπορείτε να κάνετε όλες τις ρυθμίσεις από αυτό. Άνοιγμα και κλείσιμο του σταυρού σε κατάσταση stand by. Επιλογή προγράμματος τρικ, αυξομείωση ταχύτητας τρικ και αυξομείωση φωτεινότητας led. Η επικοινωνία με τον σταυρό led, γίνεται μέσω ραδιοσημάτων στην συχνότητα των 433Mhz. Το τηλεχειριστήριο διαθέτει ενσωματωμένη πτυσσόμενη κεραία. Στην περίπτωση που οι εντολές δίνονται από απόσταση μεγαλύτερη των 5-7 μέτρων, πρέπει να έχετε πλήρως αναπτυγμένη την κεραία. Αν πατάτε πλήκτρα και δεν ανάβει το ενδεικτικό led, ελένξτε την ορθή πολικότητα της μπαταρίας. Αν η πολικότητα είναι σωστή, αντικαταστήστε την μπαταρία με μία καινούρια. Σε περίπτωση που ο σταυρός δέχεται εντολές μόνο από πολύ μικρή απόσταση (με αναπτυγμένη την κεραία), πρέπει να αντικατασταθεί η μπαταρία, λόγω μειωμένης ισχύος της. Μην επιτρέπετε να έρθει σε επαφή με υγρασία το τηλεχειριστήριο.

Εξήγηση λειτουργιών των πλήκτρων τηλεχειριστηρίου σταυρών led.


Τηλεχειριστήριο σταυρών φαρμακείου led LC50C - LC70C - LC80C - LC90C - LC100C - LC110C.

Τηλεχειριστήριο σταυρών φαρμακείου led.

Α = Κεφαλή πτυσσόμενης κεραίας.
L = Ενδεικτικό led. Ανάβει με κάθε πάτημα ενός πλήκτρου. Αν δεν ανάβει, ελέγξτε την μπαταρία.
ON/OF = Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του σταυρού. Η θέση σε OF κρατά τον σταυρό σε κατάσταση stand by. Δεν σημαίνει ότι διακόψατε οριστικά την παροχή ρεύματος στον σταυρό. Πλήρης απενεργοποίηση του σταυρού led επιτυγχάνεται με την διακοπή παροχής ρεύματος σε αυτόν, μέσω της ασφάλειάς του, από τον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα του φαρμακείου.
PAUSE = Ακινητοποίηση τρέχοντος προγράμματος. (Πιέστε ξανά για απενεργοποίηση του PAUSE)
S - = Μείωση ταχύτητας προγραμμάτων τρικ.
S+ = Αύξηση ταχύτητας προγραμμάτων τρικ.
B - = Μείωση φωτεινότητας led.
B+ = Αύξηση φωτεινότητας led.
M- = Επιλογή προγράμματος τρικ προς τα πίσω.
M+ = Επιλογή προγράμματος τρικ προς τα εμπρός.

Σημείωση:
Σε προγράμματα που περιλαμβάνουν τρικ με fade, δεν αυξομειώνεται η φωτεινότητα των led. Ο λόγος είναι γιατί τα προγράμματα με fade, χρησιμοποιούν την αυξομείωση της φωτεινότητας των led στα τρικ τους.

Εξήγηση αρχικών γραμμάτων:
S = Speed (Ταχύτητα).
B = Brightnes (Φωτεινότητα).
M = Mode (Κατάσταση λειτουργίας).

Εξαγωγή μπαταρίας από το τηλεχειριστήριο.


Κρατήστε ανάποδα το τηλεχειριστήριο και με το καπάκι της μπαταρίας προς τα έξω.

Αισθανθείτε με τον αντίχειρα το ανάγλυφο και πιέστε συρταρωτά προς τα έξω, μέχρι να ξεκουμπώσει το καπάκι.

Από την πλευρά του συν με το νύχι σας, τραβήξτε τη άκρη της μπαταρίας προς τα έξω, μέχρι να απελευθερωθεί πλήρως.

Αν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε και αποθηκεύστε χωριστά την μπαταρία.

     Κρατήστε ανάποδα το τηλεχειριστήριο και με το καπάκι της μπαταρίας προς τα έξω (πρώτη εικόνα). Αισθανθείτε με τον αντίχειρα το ανάγλυφο και πιέστε συρταρωτά προς τα έξω, μέχρι να ξεκουμπώσει το καπάκι (δεύτερη εικόνα). Από την πλευρά του συν με το νύχι σας, τραβήξτε τη άκρη της μπαταρίας προς τα έξω, μέχρι να απελευθερωθεί πλήρως. Στην περίπτωση που αντιληφθείτε υγρά, μην τα ακουμπήσετε με γυμνά χέρια. Με μια χαρτοπετσέτα καθαρίστε καλά τα υγρά και μετά βάλτε την καινούρια μπαταρία. Αν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε και αποθηκεύστε χωριστά την μπαταρία.

Εισαγωγή μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο.


Αλκαλική μπαταρία τηλεχειριστηρίου σταυρού φαρμακείου led.

Τοποθετήστε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου με την σωστή πολικότητα.

Θετικός πόλος μπαταρίας τηλεχειριστηρίου.

Αρνητικός πόλος μπαταρίας σταυρού φαρμακείου led.

Η σωστή θέση της μπαταρίας μέσα στο τηλεχειριστήριο.

     Χρησιμοποιήστε αλκαλική μπαταρία τύπου 2Ρ 23 Α τάσης 12 Volt. Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ μεταχειρισμένη ή οξειδωμένη μπαταρία. Αν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, αφαιρέστε την μπαταρία. Προσανατολίστε την μπαταρία με το πλην προς την πλευρά του ελατηρίου. Το συν της μπαταρίας είναι με το κόκκινο χρώμα και το πλην με το μαύρο. Τοποθετήστε την μπαταρία διαγώνια, πρώτα το πλην και μετά πιέζοντας το ελατήριο τοποθετήστε και το συν. Ελέγξτε αν τοποθετήσατε σωστά την πολικότητα της μπαταρίας, πριν κλείσετε το καπάκι.

Πως να κλείσετε το καπάκι της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου.


Η σωστή θέση της μπαταρίας μέσα στο τηλεχειριστήριο.

Καπάκι τηλεχειριστηρίου ελαφρώς ανοιχτό.

Σπρώξτε το καπάκι.

Πατήστε το καπάκι.

Καπάκι τηλεχειριστηρίου.

     Αφού έχει τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία (πρώτη εικόνα), περάστε το καπάκι όπως στην δεύτερη εικόνα. Κρατήστε με τα δύο χέρια και πιέστε με τον αντίχειρα το καπάκι προς την μπαταρία (τρίτη εικόνα). Αισθανθείτε με τον αντίχειρα το ανάγλυφο και πιέστε συρταρωτά κατά μήκος του τηλεχειριστηρίου, μέχρι να κουμπώσει το καπάκι (τέταρτη εικόνα). Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι κούμπωσε καλά πριν βάλετε σε λειτουργία το τηλεχειριστήριο. Μην αποθηκεύετε το τηλεχειριστήριο μαζί με άλλα αντικείμενα σε συρτάρι. Αν “κάτσουν” πάνω του αντικείμενα, κινδυνεύει από θραύση ή το βάρος να θέσει σε μόνιμη λειτουργία το τηλεχειριστήριο.

Σωστή λειτουργία και ανάπτυξη κεραίας του τηλεχειριστηρίου.


Πίεση πλήκτρων τηλεχειριστηρίου.

Σε κάθε πίεση, ανάβει το ενδεικτικό led που βρίσκεται πάνω από το πλήκτρο ON/OF.

Εξαγωγή κεραίας τηλεχειριστηρίου.

Ανάπτυξη κεραίας τηλεχειριστηρίου.

     Πιέζετε τα πλήκτρα κάθε φορά που θέλετε να μεταβάλετε μια ρύθμιση κατά μια βαθμίδα (πρώτη εικόνα). Σε κάθε πίεση, ανάβει το ενδεικτικό led που βρίσκεται πάνω από το πλήκτρο ON/OF (δεύτερη εικόνα). Όταν δεν πατάτε κανένα πλήκτρο, το ενδεικτικό led πρέπει να είναι σβηστό. Με τον αντίχειρα και δείκτη, τραβήξτε ελαφρά την κεφαλή της κεραίας (τρίτη εικόνα), μέχρι να εμφανισθεί ολόκληρη (τέταρτη εικόνα). Δεν είναι απαραίτητο ο σταυρός και το τηλεχειριστήριο να έχουν οπτική επαφή. Υπό φυσιολογικές συνθήκες ο σταυρός δέχεται εντολές από απόσταση 15-25 μέτρων, ανάλογα με την ισχύ της μπαταρίας που απέμεινε.

Μετάβαση στην κεντρική σελίδα πληροφοριών υποστήριξης των προϊόντων μας. 

Υποστήριξη

     Η κεντρική σελίδα υποστήριξης περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, χρήση και service των προϊόντων μας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.