Πέλματα ανάρτησης σταυρού led 80 εκ.


Σταυρός φαρμακείου LED 80 εκ. ενισχυμένα πόδια στήριξης.

Πέλματα ανάρτησης σταυρού led 80 εκ.