« Σταυρός φαρμακείου LED 105 cm Ρολόι € 850,00

Σταυρός φαρμακείου ώρα-θερμοκρασία-ημερομηνία, με όλα τα led σβηστά.

Σταυρός φαρμακείου ώρα-θερμοκρασία-ημερομηνία, με όλα τα led σβηστά.

Σταυρός φαρμακείου ώρα-θερμοκρασία-ημερομηνία, με όλα τα led σβηστά.