Σβηστός σταυρός φαρμακείου ώρα.


Σταυρός φαρμακείου ώρα-θερμοκρασία-ημερομηνία, με όλα τα led σβηστά.

Σβηστός σταυρός φαρμακείου ώρα.