Πρόσθετο διακοσμητικό σχήμα σταυρού.


Διακοσμητικό σχήμα σταυρού και στις 4 πλευρές. Πλάγια λήψη.

Πρόσθετο διακοσμητικό σχήμα σταυρού.