Διακοσμητικό σχήμα σταυρός led.


Διακοσμητικό σχήμα σταυρού και στις 4 πλευρές της οθόνης.

Διακοσμητικό σχήμα σταυρός led.