Σταυρός φαρμακείου, πρόσθια άνω λήψη.


Σταυρός φαρμακείου, ένδειξη ημερομηνίας. Πρόσθια άνω λήψη.

Σταυρός φαρμακείου, πρόσθια άνω λήψη.