Σταυρός φαρμακείου 3d Matrix -15.


Σταυρός φαρμακείου 3d Matrix 103X103 εκ. με ένδειξη, ΚΑΛΙΔΟΣΚΟΠΙΟ ΦΙΔΙ ΓΟΥΔΙ ΜΙΚΡΟ.

Σταυρός φαρμακείου 3d Matrix -15.