Ηλεκτρονική πινακίδα led 2 γραμμών, 2 μέτρων, 192Χ32 pixels.


Ηλεκτρονική πινακίδα led 2 γραμμών, 2 μέτρων, 192Χ32 pixels.

Ηλεκτρονική πινακίδα led 2 γραμμών, 2 μέτρων, 192Χ32 pixels.