Μεγάλη χωρητικότητα γραμμάτων στην ταμπέλα led 102X23 εκατοστά, κυλιόμενα μηνύματα.


Μεγάλη χωρητικότητα γραμμάτων στην ταμπέλα led 102X23 εκατοστά, κυλιόμενα μηνύματα.

Μεγάλη χωρητικότητα γραμμάτων στην ταμπέλα led 102X23 εκατοστά.