« Πινακίδες led

Μεγάλη χωρητικότητα γραμμάτων στην ταμπέλα led 103 X 23 εκατοστά, κυλιόμενα μηνύματα.

Μεγάλη χωρητικότητα γραμμάτων στην ταμπέλα led 103 X 23 εκατοστά, κυλιόμενα μηνύματα.

Μεγάλη χωρητικότητα γραμμάτων στην ταμπέλα led 103 X 23 εκατοστά, κυλιόμενα μηνύματα.