« Πινακίδες led

Ηλεκτρονική επιγραφή led 71Χ55 εκ. μια λευκή σειρά και δύο πράσινες.

Ηλεκτρονική επιγραφή led 71Χ55 εκ. μια λευκή σειρά και δύο πράσινες.

Ηλεκτρονική επιγραφή led 71Χ55 εκ. μια λευκή σειρά και δύο πράσινες.