« Πινακίδες led

Κυλιόμενη επιγραφή led 71Χ55 εκ. 64Χ48 pixels με διάφανο προστατευτικό κάλυμμα.

Κυλιόμενη επιγραφή led 71Χ55 εκ. 64Χ48 pixels με διάφανο προστατευτικό κάλυμμα.

Κυλιόμενη επιγραφή led 71Χ55 εκ. 64Χ48 pixels με διάφανο προστατευτικό κάλυμμα.