Εγγύηση προϊόντων

Εγγύηση προϊόντων.

Εγγύηση από την Cross-Led-Sign.


1. Εγγύηση:
1.1 Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο αν έχετε αγοράσει το προϊόν από την Εταιρεία μας στην Ελλάδα ή εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.2 Η Cross-Led-Sign εγγυάται ότι τα μηχανικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα αυτού του προϊόντος, είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα στο υλικό και στην εργασία, αν χρησιμοποιείται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας για μια περίοδο δύο (2) ετών από την αρχική ημερομηνία της αγοράς (δείτε τους όρους εγγύησης στο άρθρο 4 παρακάτω), εκτός αν μια μεγαλύτερη ελάχιστη περίοδος περιορισμένης εγγύησης είναι υποχρεωτική από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Αν το προϊόν εμφανίζει οποιαδήποτε βλάβη εντός της περιόδου εγγύησης και ότι η βλάβη δεν εξαιρείται βάσει της ρήτρας 4, η Cross-Led-Sign, κατά την κρίση της, αντικαθιστά ή επισκευάζει το προϊόν, χρησιμοποιώντας κατάλληλα καινούρια ανταλλακτικά. Σε περίπτωση που η Cross-Led-Sign αποφασίσει να αντικαταστήσει ανταλλακτικό ή ολόκληρο το προϊόν, η εγγύηση ανανεώνεται για όλη την διάρκειά της ως προς το νέο προϊόν ή το ανταλλακτικό.
1.3 Σε περίπτωση επικύρωσης της απαίτησης εγγύησης, η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, θα γίνει με ευθύνη παράδοσης του προϊόντος από τον πελάτη, στην έδρα της Cross-Led-Sign και με την αρχική του συσκευασία. Ο τρόπος αποστολής ορίζεται από την Cross-Led-Sign κατά περίπτωση. Σε περίπτωση αποστολής του προϊόντος με διαφορετικό τρόπο, χωρίς την γραπτή συναίνεση της Cross-Led-Sign τα έξοδα αποστολής και επιστροφής του, βαρύνουν τον πελάτη.
2. Αριθμός Τιμολογίου :
• ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΣΑΣ.
• ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ.
• ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ.
3. Εξουσιοδότηση επιστροφής :
3.1 Για να λάβετε υπηρεσίες εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία μας. Το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στο αρχικό κουτί αποστολής του με όλα τα συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα (καλώδια, τηλεχειριστήρια, κλπ.) και με συμπληρωμένο το Δελτίο επισκευής που συνοδεύει την παρούσα εγγύηση. Πρώτα, ελέγξτε για να δείτε αν το πρόβλημά σας μπορεί να αντιμετωπιστεί από το Τεχνικό τμήμα της τηλεφωνικής υποστήριξής μας. Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να συνοδεύεται από μια περιγραφή του προβλήματος και τον αριθμό Τιμολογίου αγοράς του προϊόντος.
3.2 Επισκευές εντός εγγυήσεως δεν γίνονται χωρίς τον αριθμό Τιμολογίου αγοράς προϊόντος.
3.3 Οι αποστολές για επισκευή, με χρέωση παραλήπτη, χωρίς την γραπτή συναίνεση της Cross-Led-Sign δεν θα γίνονται δεκτές.
4. Εξαιρέσεις εγγύησης :
4.1 Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει, πληκτρολόγια, τηλεχειριστήρια και μπαταρίες.
4.2 Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει το προϊόν, εάν έχουν τροποποιηθεί τα ηλεκτρονικά ή μηχανικά μέρη, με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν το προϊόν χρειάζεται να τροποποιηθεί ή να προσαρμοστεί ώστε να συμμορφωθεί με τα εφαρμόσιμα τεχνικά πρότυπα ή πρότυπα ασφαλείας, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, σε οποιαδήποτε χώρα η οποία δεν είναι η χώρα για την οποία το προϊόν είχε αρχικά κατασκευαστεί, αυτή η τροποποίηση / προσαρμογή δεν πρέπει να θεωρηθεί ως βλάβη σε υλικά ή την εργασία. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση / προσαρμογή, ανεξάρτητα από το αν έγινε σωστά ή όχι. Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εγγύησης, η Cross-Led-Sign δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από μια τέτοια τροποποίηση / προσαρμογή.
4.3 Αυτή η εγγύηση καλύπτει μόνο το υλικό του προϊόντος.
4.4 Οι δωρεάν έλεγχοι, συντήρηση αποκλείονται ρητά από αυτή την εγγύηση, ιδιαίτερα αν οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισμό ή εγκατάσταση του προϊόντος, από τον χρήστη ή τεχνικό του. Αυτό ισχύει και για ελαττώματα που προκαλούνται από φυσιολογική φθορά, ιδίως λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών και των μπαταριών.
4.5 Βλάβες ή ελαττώματα που προκλήθηκαν από τις ακόλουθες συνθήκες δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση:
4.5.1 Ακατάλληλος χειρισμός, αμέλεια ή άγνοια λειτουργίας.
4.5.2 Μηχανική εγκατάσταση-απεγκατάσταση και ηλεκτρολογική σύνδεση-αποσύνδεση από μη αδειούχο ηλεκτρολόγο. Μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης-συντήρησης-λειτουργίας που συνοδεύουν την επιγραφή. Λειτουργία με οποιονδήποτε τρόπο που δεν συμμορφώνεται με την τεχνική ή την ασφάλεια με βάση τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα όπου χρησιμοποιείται το προϊόν.
4.5.3 Βλάβες ή ελαττώματα που προκλήθηκαν από τις πράξεις της φύσης (σεισμοί, αστραπές, κεραυνοί, άνεμοι, πυρκαγιά, πλημμύρα, κτλ.) ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που είναι πέρα από τον έλεγχο της Cross-Led-Sign.
4.5.4 Ελλιπής προστασία της επιγραφής LED από υπέρταση δικτύου, βροχή, υγρασία, θαλάσσια αλμύρα, θερμοκρασία άνω των 45 βαθμών Κελσίου και την ηλιακή ακτινοβολία.
4.6 Οποιαδήποτε επισκευή ή άνοιγμα της συσκευής, που πραγματοποιείται από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό (συμπεριλαμβανομένου και του χρήστη) θα ακυρώσει την εγγύηση.
4.7 Εάν μια επιθεώρηση του προϊόντος από την Cross-Led-Sign, δείχνει ότι η εν λόγω βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση, το κόστος μεταφοράς, επιθεώρησης και επισκευής πληρώνεται από τον πελάτη.
4.8 Τα προϊόντα που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας εγγύησης θα επισκευαστούν αποκλειστικά με δαπάνη του αγοραστή. Το κόστος αυτό θα τιμολογείται χωριστά, ακόμα και όταν ο αγοραστής έχει στείλει μια γραπτή εντολή επισκευής. H Cross-Led-Sign ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο υπηρεσιών της, θα ενημερώσει τον αγοραστή για όποια τέτοια περίσταση. Αν ο αγοραστής παραλείψει να υποβάλει μια γραπτή εντολή επισκευής εντός 3 εβδομάδων μετά την αποστολή, η Cross-Led-Sign θα επιστρέψει το προϊόν χωρίς την επισκευή του, με αντικαταβολή με ένα ξεχωριστό τιμολόγιο για την αποθήκευση, μεταφορά και τη συσκευασία.
5. Δυνατότητα μεταφοράς εγγύησης : Αυτή η εγγύηση δίνεται αποκλειστικά στον αρχικό αγοραστή και δεν είναι μεταβιβάσιμη σε όποιον μπορεί να αγοράσει το προϊόν. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν δικαιούται να δίνει οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική υπόσχεση εγγύησης, εκ μέρους της Cross-Led-Sign.
6. Απαίτηση για ζημία : Η Cross-Led-Sign δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι στον αγοραστή με αυτή την εγγύηση για οποιαδήποτε επακόλουθη ή έμμεση απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους. Σε καμία περίπτωση η ευθύνη της Cross-Led-Sign υπό αυτή την εγγύηση δεν ξεπερνά την τιμολογημένη αξία του προϊόντος.
7. Περιορισμός ευθύνης : Αυτή η εγγύηση είναι η πλήρης και αποκλειστική εγγύηση μεταξύ του αρχικού αγοραστή και της Cross-Led-Sign. Αντικαθιστά όλες τις άλλες γραπτές ή προφορικές επικοινωνίες σχετικές με αυτό το προϊόν. H Cross-Led-Sign δεν παρέχει άλλες εγγυήσεις για το προϊόν αυτό.
8. Άλλα δικαιώματα εγγύησης και Εθνικό Δίκαιο :
8.1 Αυτή η εγγύηση δεν αποκλείει ή περιορίζει τα δικαιώματα του αγοραστή ως καταναλωτή με οποιονδήποτε τρόπο.
8.2 Οι κανονισμοί περιορισμένης εγγύησης που αναφέρονται στο παρόν ισχύουν εκτός αν αποτελούν παράβαση εφαρμόσιμων υποχρεωτικών τοπικών νόμων.
8.3 Αυτή η εγγύηση δεν αποσύρει τις υποχρεώσεις του πωλητή σε σχέση με οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης του προϊόντος και οποιαδήποτε κρυφή βλάβη.
9. Τροποποιήσεις : Οι συνθήκες υπηρεσιών εγγύησης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Κατεβάστε το έντυπο σε μορφή PDF, από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Εγγύηση

Μετάβαση στην σελίδα πληροφοριών για την εταιρεία μας. 

Εταιρεία

Τα σχόλια είναι κλειστά.