« Επιγραφές ρολόγια led

Ρολόι led μεγάλο 85Χ38, φωτεινή ένδειξη ημερομηνίας.

Ρολόι led μεγάλο 85Χ38, φωτεινή ένδειξη ημερομηνίας.

Ρολόι led μεγάλο 85Χ38, φωτεινή ένδειξη ημερομηνίας.