« Επιγραφές ρολόγια led

Αναρτήρας, παροχή ρεύματος και αισθητήρας θερμοκρασίας ρολογιού.

Αναρτήρας, παροχή ρεύματος και αισθητήρας θερμοκρασίας ρολογιού.

Αναρτήρας, παροχή ρεύματος και αισθητήρας θερμοκρασίας ρολογιού.