« Σταυρός φαρμακείου LED 80 cm Ρολόι € 800,00

Σταυρός φαρμακείου LED 80 εκ. χρώμα πλαισίου φυσικό αλουμίνιο, ένδειξη θερμοκρασίας.

Σταυρός φαρμακείου LED 80 εκ. χρώμα πλαισίου φυσικό αλουμίνιο, ένδειξη θερμοκρασίας.

Σταυρός φαρμακείου LED 80 εκ. χρώμα πλαισίου φυσικό αλουμίνιο, ένδειξη θερμοκρασίας.