Σταυρός φαρμακείου LED 80 ώρα-ημερομηνία-θερμοκρασία.


Σταυρός φαρμακείου LED 80 εκατοστών, ώρα-ημερομηνία-θερμοκρασία, άριστη ποιότητα κατασκευής.

Σταυρός φαρμακείου LED 80 ώρα-ημερομηνία-θερμοκρασία.