Σταυρός φαρμακείου LED 80 – 02.


Σταυρός φαρμακείου LED 80 εκατοστών με ένδειξη θερμοκρασίας, και κόκκινα led.

Σταυρός φαρμακείου LED 80 – 02.