« Σταυρός φαρμακείου LED 80 cm Ρολόι € 800,00

Σταυρός φαρμακείου LED 80 εκατοστών με ένδειξη θερμοκρασίας, και κόκκινα led.

Σταυρός φαρμακείου LED 80 εκατοστών με ένδειξη θερμοκρασίας, και κόκκινα led.

Σταυρός φαρμακείου LED 80 εκατοστών με ένδειξη θερμοκρασίας, και κόκκινα led.