Σταυρός φαρμακείου LED 80 – 01.


Σταυρός φαρμακείου LED 80 εκατοστών με ένδειξη ημερομηνίας, και κόκκινα led.

Σταυρός φαρμακείου LED 80 – 01.