Διάταξη led σταυρού.


Πυκνή διάταξη led, σταυρού φαρμακείου.

Διάταξη led σταυρού.