Σταυρός led, ένδειξη ώρας, πλάγια λήψη.


Σταυρός φαρμακείου, ένδειξη ώρας. Πλάγια λήψη.

Σταυρός led, ένδειξη ώρας, πλάγια λήψη.