« Σταυρός φαρμακείου LED 105 cm Ρολόι € 850,00

Σταυρός led ημερομηνία, πρόσθια λήψη.

Σταυρός φαρμακείου, ένδειξη ημερομηνίας. Πρόσθια λήψη.

Σταυρός φαρμακείου, ένδειξη ημερομηνίας. Πρόσθια λήψη.