Ένδειξη θερμοκρασίας


Σταυρός φαρμακείου, ένδειξη θερμοκρασίας.

Ένδειξη θερμοκρασίας.