Σταυρός led, ημερομηνία.


Σταυρός φαρμακείου, ένδειξη ημερομηνίας.

Σταυρός led, ημερομηνία.