« Σταυρός φαρμακείου LED 105 cm Ρολόι € 850,00

Σταυρός φαρμακείου, ένδειξη θερμοκρασίας, πλάγια δεξιά λήψη.

Σταυρός φαρμακείου, ένδειξη θερμοκρασίας, πλάγια δεξιά λήψη.

Σταυρός φαρμακείου, ένδειξη θερμοκρασίας, πλάγια δεξιά λήψη.

Τα σχόλια είναι κλειστά.