Βάση ανάρτησης σταυρού με πέλματα.


Βάση στήριξης με δύο πέλματα για σταυρούς φαρμακείου LED.

Βάση ανάρτησης σταυρού με πέλματα.