Σταυρός φαρμακείου σε κοιλοδοκό.


Σταυρός φαρμακείου 3d matrix τοποθετημένος σε κοιλοδοκό.

Σταυρός φαρμακείου σε κοιλοδοκό.