Πέλματα ανάρτησης σταυρού Μ 103.


Τα πέλματα του σταυρού led, συνδέονται στο εσωτερικό του σταυρού σε χαλύβδινα πλαίσια.

Πέλματα ανάρτησης σταυρού Μ 103.