Θύρα USB – αισθητήριο θερμοκρασίας.


Θύρα USB - αισθητήριο θερμοκρασίας σταυρού φαρμακείου Matrix 3d M-103 G.

Θύρα USB – Αισθητήριο θερμοκρασίας.