Ηλεκτρονική πινακίδα led 2 γραμμών, 2 μέτρων, led σε όλα τα χρώματα.


Ηλεκτρονική πινακίδα led 2 γραμμών, 2 μέτρων, led σε όλα τα χρώματα.

Ηλεκτρονική πινακίδα led 2 γραμμών, led σε όλα τα χρώματα.