« Πινακίδες led

Ηλεκτρονική επιγραφή led 135 X 23 εκατοστά, κίτρινα led, προστασία οθόνης με πολυκαρβονικό κάλυμμα.

Ηλεκτρονική επιγραφή led 135 X 23 εκατοστά, κίτρινα led, προστασία οθόνης με πολυκαρβονικό κάλυμμα.

Ηλεκτρονική επιγραφή led 135 X 23 εκατοστά, κίτρινα led, προστασία οθόνης με πολυκαρβονικό κάλυμμα.