Ηλεκτρονική επιγραφή led 135 X 23 εκατοστά, μπλε led, πλαίσιο από ανοδιομένο αλουμίνιο.


Ηλεκτρονική επιγραφή led 135 X 23 εκατοστά, μπλε led, πλαίσιο από ανοδιομένο αλουμίνιο.

Ηλεκτρονική επιγραφή led 135 X 23 εκατοστά, μπλε led, πλαίσιο αλουμινίου.