Ηλεκτρονικές πινακίδες led, είσοδος δεδομένων θύρας USB.


Ηλεκτρονικές πινακίδες led, είσοδος δεδομένων θύρας USB.

Ηλεκτρονικές πινακίδες led, είσοδος δεδομένων θύρας USB.