Ταμπέλα led 102X23 εκατοστά, κυλιόμενο μήνυμα με μικρά πεζά γράμματα.


Ταμπέλα led 102X23 εκατοστά, κυλιόμενο μήνυμα με μικρά πεζά γράμματα.

Ταμπέλα led 102X23 εκατοστά, κυλιόμενο μήνυμα με μικρά πεζά γράμματα.