Ηλεκτρονική επιγραφή led 71Χ55 εκ. ώρα-θερμοκρασία-ημερομηνία.


Ηλεκτρονική επιγραφή led 71Χ55 εκ. ώρα-θερμοκρασία-ημερομηνία.

Ηλεκτρονική επιγραφή led 71Χ55 εκ. ώρα-θερμοκρασία-ημερομηνία.