Ηλεκτρονική επιγραφή led, διάταξη led με σκίαστρα.


Ηλεκτρονική επιγραφή led, διάταξη led με σκίαστρα.

Ηλεκτρονική επιγραφή led, διάταξη led με σκίαστρα.