« Υποστήριξη

Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης του σταυρού είναι τα τρία μέτρα.

Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης του σταυρού είναι τα τρία μέτρα.

Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης του σταυρού είναι τα τρία μέτρα.