Πολικότητα μπαταρίας.


Τοποθετήστε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου με την σωστή πολικότητα.

Πολικότητα μπαταρίας.