« Οδηγίες χειρισμού σταυρών φαρμακείων led

Τοποθετήστε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου με την σωστή πολικότητα.

Τοποθετήστε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου με την σωστή πολικότητα.

Τοποθετήστε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου με την σωστή πολικότητα.