Θετικός πόλος μπαταρίας.


Θετικός πόλος μπαταρίας τηλεχειριστηρίου.

Θετικός πόλος μπαταρίας.