« Οδηγίες χειρισμού σταυρών φαρμακείων led

Θετικός πόλος μπαταρίας τηλεχειριστηρίου.

Θετικός πόλος μπαταρίας τηλεχειριστηρίου.

Θετικός πόλος μπαταρίας τηλεχειριστηρίου.