« Οδηγίες χειρισμού σταυρών φαρμακείων led

Σε κάθε πίεση, ανάβει το ενδεικτικό led που βρίσκεται πάνω από το πλήκτρο ON/OF.

Σε κάθε πίεση, ανάβει το ενδεικτικό led που βρίσκεται πάνω από το πλήκτρο ON/OF.

Σε κάθε πίεση, ανάβει το ενδεικτικό led που βρίσκεται πάνω από το πλήκτρο ON/OF.