Κόκκινο led αναμμένο.


Σε κάθε πίεση, ανάβει το ενδεικτικό led που βρίσκεται πάνω από το πλήκτρο ON/OF.

Κόκκινο led αναμμένο.