« Οδηγίες χειρισμού σταυρών φαρμακείων led

Ανάπτυξη κεραίας τηλεχειριστηρίου.

Τραβήξτε ελαφρά την κεφαλή της κεραίας, μέχρι να εμφανισθεί ολόκληρη.

Τραβήξτε ελαφρά την κεφαλή της κεραίας, μέχρι να εμφανισθεί ολόκληρη.