Ανάπτυξη κεραίας τηλεχειριστηρίου.


Τραβήξτε ελαφρά την κεφαλή της κεραίας, μέχρι να εμφανισθεί ολόκληρη.

Ανάπτυξη κεραίας τηλεχειριστηρίου.