« Οδηγίες χειρισμού σταυρών φαρμακείων led

Εξαγωγή κεραίας τηλεχειριστηρίου.

Με τον αντίχειρα και δείκτη, τραβήξτε ελαφρά την κεφαλή της κεραίας.

Με τον αντίχειρα και δείκτη, τραβήξτε ελαφρά την κεφαλή της κεραίας.