Εξαγωγή κεραίας τηλεχειριστηρίου.


Με τον αντίχειρα και δείκτη, τραβήξτε ελαφρά την κεφαλή της κεραίας.

Εξαγωγή κεραίας τηλεχειριστηρίου.