« Οδηγίες χειρισμού σταυρών φαρμακείων led

Αν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε και αποθηκεύστε χωριστά την μπαταρία.

Αν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε και αποθηκεύστε χωριστά την μπαταρία.

Αν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε και αποθηκεύστε χωριστά την μπαταρία.