« Οδηγίες χειρισμού σταυρών φαρμακείων led

Από την πλευρά του συν με το νύχι σας, τραβήξτε τη άκρη της μπαταρίας προς τα έξω, μέχρι να απελευθερωθεί πλήρως.

Από την πλευρά του συν με το νύχι σας, τραβήξτε τη άκρη της μπαταρίας προς τα έξω, μέχρι να απελευθερωθεί πλήρως.

Από την πλευρά του συν με το νύχι σας, τραβήξτε τη άκρη της μπαταρίας προς τα έξω, μέχρι να απελευθερωθεί πλήρως.