Εξαγωγή μπαταρίας.


Από την πλευρά του συν με το νύχι σας, τραβήξτε τη άκρη της μπαταρίας προς τα έξω, μέχρι να απελευθερωθεί πλήρως.

Εξαγωγή μπαταρίας.