« Οδηγίες χειρισμού σταυρών φαρμακείων led

Κρατήστε ανάποδα το τηλεχειριστήριο και με το καπάκι της μπαταρίας προς τα έξω.

Κρατήστε ανάποδα το τηλεχειριστήριο και με το καπάκι της μπαταρίας προς τα έξω.

Κρατήστε ανάποδα το τηλεχειριστήριο και με το καπάκι της μπαταρίας προς τα έξω.