« Οδηγίες τοποθέτησης σταυρού φαρμακείων led

Τρυπήστε τουλάχιστον 20 εκατοστά μέσα από τις ακμές του μπαλκονιού.

Τρυπήστε τουλάχιστον 20 εκατοστά μέσα από τις ακμές του μπαλκονιού.

Τρυπήστε τουλάχιστον 20 εκατοστά μέσα από τις ακμές του μπαλκονιού.