« Οδηγίες τοποθέτησης σταυρού φαρμακείων led

Ο σταυρός φαρμακείου δεν πρέπει να προεξέχει από την νοητή γραμμή του όγκου του κτιρίου.

Ο σταυρός φαρμακείου δεν πρέπει να προεξέχει από την νοητή γραμμή του όγκου του κτιρίου.

Ο σταυρός φαρμακείου δεν πρέπει να προεξέχει από την νοητή γραμμή του όγκου του κτιρίου.