« Οδηγίες τοποθέτησης σταυρού φαρμακείων led

Τρυπήστε τουλάχιστον 20 εκατοστά πιο μέσα από τις ακμές της κολόνας.

Συνήθως στις γωνίες του κτιρίου υπάρχουν κολόνες από μπετόν. Τρυπήστε τουλάχιστον 20 εκατοστά πιο μέσα από τις ακμές της κολόνας.

Τοποθέτηση σταυρού φαρμακείου – 02.

Συνήθως στις γωνίες του κτιρίου υπάρχουν κολόνες από μπετόν. Τρυπήστε τουλάχιστον 20 εκατοστά πιο μέσα από τις ακμές της κολόνας.