Ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου σταυρού φαρμακείου LED.