Ρολόι led μεγάλο 85Χ38, φωτεινή ένδειξη ώρας.


Ρολόι led μεγάλο 85Χ38, φωτεινή ένδειξη ώρας.

Ρολόι led μεγάλο 85Χ38, φωτεινή ένδειξη ώρας.